BOD Agendas & Minutes

Toggle Title Date
pdf 2018-10-11 Fall BOD Minutes ( pdf, 137 KB ) (83 downloads)
pdf 2018-06-16 Summer BOD Minutes ( pdf, 1.30 MB ) (189 downloads)
pdf 2018-06-16 Summer BOD Brochure ( pdf, 1.49 MB ) (201 downloads)
pdf 2018-04-30 Electronic Minutes ( pdf, 67 KB ) (189 downloads)
pdf 2018 Spring BOD Minutes ( pdf, 154 KB ) (211 downloads)
pdf 2017-12-23 Minutes of Electronic Vote ( pdf, 79 KB ) (234 downloads)
pdf 2017 Fall BOD Minutes ( pdf, 176 KB ) (372 downloads)
pdf 2017 Summer BOD Minutes ( pdf, 2.38 MB ) (577 downloads)
pdf 2017 Summer Board Brochure ( pdf, 2.72 MB ) (607 downloads)
pdf 2017 Spring BOD Minutes ( pdf, 61 KB ) (544 downloads)
pdf 2016 12 28 BOD Minutes of Electronic Vote ( pdf, 15 KB ) (435 downloads)
pdf 2016 Fall BOD Minutes ( pdf, 246 KB ) (732 downloads)
pdf 2016-10-9 Minutes of Electronic Vote on Slate ( pdf, 128 KB ) (698 downloads)
pdf 2016 Fall Board Agenda ( pdf, 112 KB ) (799 downloads)
pdf 2016 Summer Board Meeting Minutes ( pdf, 127 KB ) (840 downloads)
pdf 2014 Summer Brochure Revised 6 3 14 ( pdf, 3.71 MB ) (1192 downloads)
pdf 2014 Summer Brochure ( pdf, 3.71 MB ) (1247 downloads)
pdf 2016 Spring BOD Minutes ( pdf, 266 KB ) (740 downloads)
pdf 2015 Summer BOD Minutes ( pdf, 99 KB ) (798 downloads)
document 2015 Summer BOD Minutes ( docx, 24 KB ) (554 downloads)